Tallinna Ülikoolis kaitses esimene haridustehnoloogia magister

24. jaanuaril toimus Tallinna Ülikooli Informaatika Instituudis lõputööde kaitsmine. Teiste seas oli kaitsmisel esimene magistritöö haridustehnoloogia erialal. Urve Jõgi magistritöö teemaks oli “Digitaalsete bioloogia õppematerjalide analüüs lähtuvalt riiklikest õppekavadest ja õpetajate vajadustest”. Töö raames analüüsiti üle 1100 bioloogia digitaalse õppematerjali ning viidi läbi küsitlus Eesti bioloogiaõpetajate seas.

Töö tulemused olid huvitavad ja mõtlemapanevad — olgugi, et õpetajad loovad digitaalseid õppematerjale üha enam, toimub see tavaliselt siiski mõne välise motivaatori toel. Õpetajate tehnilised teadmised digitaalsete õppematerjalide loomiseks on sageli üsna piiratud, mistõttu luuakse kõige enam esitlusi. Loodusainetes on samas suurem vajadus katsete, simulatsioonide ja teiste interaktiivsete õppematerjalide järele. Kolmandaks on oluline teadvustada, et haridustehnoloogi roll õpetajate aitamisel ja suunamisel peab muutuma koolides tähtsamaks.

Haridustehnoloogia magistriõpe avati Tallinna Ülikoolis 2010. aastal. Õppekava on suunatud spetsialistide koolitamiseks üldhariduskoolidele, kõrgkoolidele, kutseõppeasutustele, koolitusfirmadele ning teistele e-õppega tegelevatele organisatsioonidele. Hetkel õpib õppekaval 36 magistranti, kellest suur osa on üldhariduskoolides töötavad staažikad tegevõpetajad ja haridustehnoloogid. Uus rühm haridustehnoloogia magistrante võetakse vastu käesoleval suvel.

Urve Jõgi magistritöö kaitsmine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *