Muudatused Tallinna Ülikooli magistriõppe vastuvõtu korras

2014.a vastuvõtu ajad ja reeglid:

1. Lähtuvalt ülikoolide kokkuleppest avalikustatakse kõigi avalik-õiguslike ülikoolide vastuvõetute nimekirjad 18.juulil 2014.
Seega peab sisseastuja tegema otsuse, millisse ülikooli ta õppima asub, täpselt samal ajal.

2. Lühendati üliõpilase otsustamise aega, see on vaid 3 päeva ehk õppekohtadele registreerimise tähtaeg on 21.juuli.
Kui selleks kuupäevaks ei kinnita oma nõusolekut õppima asumiseks, siis kaotab ta koha ning koha saab pingereast järgmine kandidaat.

3. Lähtuvalt Haridus- ja teadusministeeriumi soovitusest ei toimu enam täiendavaid vastuvõtte augustis.

4. Viimane vabanenud õppekohtade täitmine esialgse pingerea alusel toimub kuni 19.augustini. Pärast seda enam ülikooli ei immatrikuleerita.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *