Vastuvõtt 2014

2014 aasta suvises vastuvõtus on kaks uuendust võrreldes varasemaga.

Jätkuvalt on Haridustehnoloogia magistriõppekava avatud õppekava – sisse saavad astuda kõik, kes omavad veidi praktilist kogemust õppimise tegevuste korraldamisel arvutiga ning soovivad omandada sügavamaid teadmisi, et asuda tööle haridustehnoloogina koolides, haridusasutustes või korraldada tööpaigal õppimist riigi- või eraettevõtetes.

Enam ei pea sisseastuja koostama tingimata vastuvõtuks haridustehnoloogiliste pädevuste portfooliot, vaid motivatsioonikirjas ja sisseastumisvestluses võib tutvustada oma loodud või juhendatud haridustehnoloogilisi rakendusi või tegevusi.

Sisseastumispaberitele lisatakse motivatsioonikiri, milles viidatakse kandidaadi osalusel loodud töödele ja materjalidele, mis demonstreerivad tema seniseid erialaseid pädevusi.

Vastuvõtueksam koosneb motivatsioonivestlusest (hinde osakaal koguhindest 100%).
Motivatsioonivestlus toimub intervjuu vormis ja hinnatakse üliõpilaskandidaadi valmisolekut ja motivatsiooni programmi edukaks läbimiseks, ootusi rakendada haridustehnoloogiat tulevases töös, tema olemasolevaid pädevusi kandidaati toodud näidete abil ja võõrkeelega toimetulekut (lühikese erialase teksti lugemine ja selle mõtte edasiandmine).

Tänavu on sisseastumine võimalik vaid ühel korral suve jooksul.

Avalduste vastuvõtt Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia magistriõppesse toimub 27. juuni – 8. juuli, 2014. Avaldusi on võimalik esitada infosüsteemi SAIS kaudu ning kohapeal saab lisadokumente esitada 1. juuli – 7. juuli, 2014 Narva mnt 25. Kohapeale ootame lisadokumente tooma neid kandidaate, kellel läbi www.sais.ee süsteemi avaldust esitades riiklikest andmebaasidest hariduse andmeid saada ei ole võimalik. 11. juuli 2014 toimub haridustehnoloogia õppekava üliõpilaskandidaatidega sisseastumiseksam.

18. juuli avaldatakse vastuvõetute nimekirjad, üliõpilase otsustamise aeg on vaid 3 päeva ehk õppekohtadele registreerimise tähtaeg on 21.juuli.

Meie õppekaval õpivad väga erineva vanuse ja kogemusega üliõpilased, õppima võid tulla igas vanuses. Õppekava tsükliõpe toetab töötavaid õppureid.

Tallinna Ülikool on 2014. aastal rahvusvaheliselt evalveeritud ja saanud EKKA kvaliteedimärgi. Komisjon tunnustas Tallinna Ülikooli puhul ühe punktina, et haridusinnovatsiooni valdkond on rahvusvahelises võrdluses kõrgel tasemel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *