Üliõpilaste teadusprojektide taotlusvoor 2014

Alates 6. oktoobrist kuni 6. novembrini on võimalik tudengitel esitada Üliõpilaskonnale taotlusi teadusprojektide rahastuseks. Taotlusvoorus on toetust võimalik taotleda kahe meetme alusel, esiteks üliõpilase teadustegevusega seotud kulude katmine (maksimaalselt 200 eurot taotluse kohta) ning teiseks üliõpilastele, koolinoortele ja laiemale avalikkusele suunatud teadust populariseerivate tegevuste toetamine (maksimaalselt 800 eurot taotluse kohta).

Esimese meetme alla käivad seega kõik teadustegevusega seotud kulutused, kuid enamasti mõeldakse selle all lõputöö kirjutamisega seotud kulutusi, mida on võimalik katta kuni 200€ piires olenemata õppetasemest.

Rohkem infot taotluste esitamise kohta on võimalik leida siit:http://www.esindus.ee/?div=4-1724.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *