Stipendium haridustehnoloogia tudengitele 2015 õ/a

Haridustehnoloogia õppekava üliõpilastel on võimalus kandideerida erialastipendiumile. Erialastipendiumi eesmärk on motiveerida üliõpilasi õppima täiskoormusega riigile prioriteetsetes valdkondades. Stipendiumit makstakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi programmi Primus vahenditest üliõpilasele, kes vastab järgmistele tingimustele:

  • on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloa või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel;
  • on alustanud õpingud alates 2014/2015. õppeaastast;
  • õpib täiskoormusega;
  • tema õppeaeg ei ole ületanud õppekava nominaalkestust;
  • ei viibi akadeemilisel puhkusel.
Stipendiumit saab taotleda kaks korda aastas – taotlus esitatakse sügissemestril 01. oktoobriks ja kevadsemestril 01. märtsiks täites ülikooli kodulehel olev erialastipendiumi taotlusvorm. Vorm avatakse 15. september ning on leitav: Õpingud- Toetused ja stipendiumid all. 
 Erialastipendiumit saab taotleda alates esimesest semestrist. Septembrikuu stipendiumi saavad üliõpilased koos oktoobrikuu stipendiumiga. Erialastipendiumi suuruseks on 160 eurot kuus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *