Inimesed

Suuremat osa haridustehnoloogia õppekava kohustuslikest kursustest õpetavad Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate Instituudi õppejõud ja selle alla kuuluva Haridustehnoloogia keskuse teadurid. Lisaks nendele on õppetöö läbiviimisesse kaasatud külalisõppejõud TLÜ teistest instituutidest ja väljapoolt TLÜ’d ning doktorandid. Õppejõududega on võimalik tutvuda õppejõudude lehel.

Haridustehnoloogia õppekaval õpib 37 üliõpilast.

Haridustehnoloogia õppekava läbiviimist jälgib ning edasiarendust koordineerib õppekavanõukogu, kuhu kuuluvad õppejõud, magistrantide ning tööandjate esindajad.