Õppejõud

Haridustehnoloogia õppekava kohustuslikke kursuseid ning õppekava jaoks välja töötatud valikkursuseid õpetavad järgmised õppejõud:

Kai Pata, PhD – õppekava kuraator
TLÜ Digitehnoloogiate Instituudi Haridustehnoloogia keskuse vanemteadur, kaitsnud doktorikraadi 2005. aastal Turu Ülikoolis.

 • Haridustehnoloogia ja õppimisteadused
 • Õpianalüütika
 • International Perspectives on Digital Innovations in Schools

Terje Väljataga, PhD
TLÜ Digitehnoloogiate Instituudi Haridustehnoloogia keskuse vanemteadur, kaitsnud doktorikraadi 2011. aastal Tampere Tehnikaülikoolis.

 • Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud
 • International Perspectives on Digital Innovations in Schools
 • Uurimismeetodid
 • Magistritöö seminar I
 • Magistritöö seminar II

Martin Sillaots, MSc
TLÜ Digitehnoloogiate Instituudi lektor, lõpetamas doktoritööd Tallinn Ülikoolis

 • Innovatsioonitehnoloogiad
 • Õppemängu disain

Mart Laanpere, PhD
TLÜ Digitehnoloogiate Instituudi Haridustehnoloogia keskuse vanemteadur, kaitses doktorikraadi Tallinna Ülikoolis

 • Õppedisaini alused

Hans Põldoja, MSc
TLÜ Digitehnoloogiate Instituudi lektor ja Aalto Ülikooli doktorant.

 • Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud
 • Digitaalsete õppematerjalide koostamine
 • Magistritöö seminar I
 • Magistritöö seminar II

Kairit Tammets, PhD
TLÜ Haridustehnoloogia keskuse juht ja teadur, TLÜ Digitehnoloogiate instituudi õppejuht

 • Haridustehnoloogia praktika
 • Tehnoloogiapõhine õpe organisatsioonis
 • Õpianalüütika
 • Magistritöö seminar I
 • Magistritöö seminar II

Birgy Lorenz, MSc
TLÜ Digitehnoloogiat Instituudi Digiturbe labori projektijuht, TLÜ doktorant

 • Haridustehnoloogilise taristu ja riistvara praktikum
 • Turvalisuse ja privaatsuse küsimused

Sirje Virkus, PhD
TLÜ Digitehnoloogiate Instituudi infoteaduste professor.

 • Information and Knowledge Management Theories and Practice

Tobias Ley, PhD
TLÜ Innovatsiooni ja õpianalüütika professor

 • Field research methods in HCI

Kairi Osula, MSc
TLÜ Digitehnoloogiate Instituudi lektor.

 • Andmeanalüüs

Andrus Rinde. MSc
TLÜ Digitehnoloogiate Instituudi lektor.

 • Digitaalse meedia sisutootmine
 • Multimeediumi arendamine

Tanel Toova

 • Operatsioonisüsteemide paigaldus ja haldus

Edmund Laugasson, MSc

analüütik

 • Operatsioonisüsteemide paigaldus ja haldus
 • Haridustehnoloogilise taristu ja riistvara praktikum

Lisaks nendele on õppetöö läbiviimisesse kaasatud teiste TLÜ Digitehnoloogiate Instituudi magistriõppekavade õppejõud ning Digitehnoloogiate Instituudi doktorandid.