Õppekava

Haridustehnoloogia õppekava eesmärk on koolitada haridustehnolooge koolidele ja asutustele – kõikjal on vaja tehnoloogiaoskustega inimesi, kes suudaksid õppimisprotsesse korraldada.

 

Õppekava Erialaainete moodul sisaldab kohustusliku “Innovaatlise õpiprotsessi disaini” moodulit ja eriala valikaineid, mida võib valida vastavalt oma huvidele ja magistritöö teemale. Lisaks peab üliõpilane valima kahe valikmooduli hulgast ühe:

  • Õppiva organisatsiooni tehnoloogiad
  • Digitaalsete õpimängude disain (inglise keelne)

Eriala kursused kombineerivad teoreetilisi ja praktilisi oskusi, õpiülesanded on probleemipõhised ja koostööd ning eneserefleksiooni nõudvad.

Õpingute toetuseks on Uurimisainete moodul, mis aitab kaasa Magistritöö tegemisele. Üldpädevuste arengu toetuseks käivitub 2016. õppeaastast Interdistsiplinaarse projekti kursus, kus saab projektis koostööd teha teiste erialade üliõpilastega. Haridustehnoloogia õppekaval õppija peab sooritama ka Haridustehnoloogia praktika mõnes asutuses, võimalik on ka välispraktia sooritamine ERASMUS tudengina. Enamiku õppekava kursustest saab läbida eesti keeles. Erialast võõrkeelt saab praktiseerida nii Eriala võõrkeele kursusel, kui ka õppekava moodulites sisalduvates ingliskeelsetes kohustuslikes ja valikkursustes (võõrkeelsed on 3 kursust). Vajadusel saab keeletaset tõsta ülikooli keelekursustel.

2016 a. õppekava täisversiooniga on võimalik tutvuda TLÜ õppeinfosüsteemis ÕIS