Akrediteerimise tagasiside 2014

Akrediteerimise tagasiside IT õppekava grupi magistriprogrammidele, kuhu Haridustehnoloogia magistriõppekava kuulub.

Õppekava tugevused:

 • Koostöö IT – sektori , koolide ning teiste huvigruppidega on hea.
 • Õppevahendeid on piisavalt, need on kättesaadavad ning neid ajakohastatakse järjepidevalt.
 • Õppekaval rakendatakse edukalt uusi õpetamismudeleid.
 • Nagu sellise õppekava puhul hädavajalik, viiakse oluline osa õppetööst läbi internetipõhiselt.
 • Hindamiskriteeriumid on üliõpilastele arusaadavad.
 • Õppejõud on enda rolliga õppekava meeskonnas rahul ning selle üle uhked.Rahulolu õppejõududega on suur, nende lähenemist huvitavatele kaasaegsetele õpetamismeetoditele peetakse väga avatuks.
 • Õppekaval õpetab piisaval hulgal IT – sektoriga seotud külalisõppejõude.
 • Üliõpilaste motivatsioon on vaatamata õppekava keerukusele kõrge ning lõpetamine nende jaoks oluline.
 • Üliõpilased on õppekavaga väga rahul ning leiavad, et selle sisu vastab nende ootustele.
Edaspidi pööratakse õppekava arenduses rohkem tähelepanu:
 • suurendatakse õppeainete sidusust ning vaadatakse üle nende läbimise järjekord ja ühtlane pakkumus õppesemestritle
 • leitakse praktikakohti rohkemateserialastes ettevõtetes
 • pakutakse sobivaid keeleõppe võimalusi
 • uuendatakse keerulisi kursuseid, et parandada mõistmist
 • seostatakse õppe sisu veelgi enam eluliste probleemide lahendamisega

http://ekka.archimedes.ee/files/EKKA_HN_protokoll_5_02_2014.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *