Viitamine

Nii koduste tööde vormistamisel kui magistritöö kirjutamisel tuleb kõikidele teiste autorite ideedele, väidetele ja andmetele korrektselt viidata. Viidete vormistamiseks on teadusmaailmas terve hulk erinevaid viitamissüsteeme. TLÜ Digitehnoloogiate instituut soovitab üliõpilastel järgida APA viitamissüsteemi, mis on üks enamkasutatavaid viitamissüsteeme maailmas.

APA viitamissüsteemi puhul koosneb viide kahest osast. Teksti sees on teise autori allika kasutamise järel sulgudes autori perekonnanimi ja teose avaldamisaeg, näiteks (Põldoja, 2012). Töö lõpus on kasutatud kirjanduse loetelu, kus kõigi allikate täielikud viitekirjed on esitatud tähestikulises järjekorras autorite järgi. Viitekirje vormistamine sõltub kasutatud allika tüübist, kokku on APA viitamissüsteemis eristatud 77 allika tüüpi. Näiteks raamatu puhul sisaldab viitekirje autori nime, avaldamise aastat, pealkirja, avaldamise kohta ja kirjastust.

APA viitamissüsteemi ametlik juhend ei ole vabalt veebis kättesaadav, vaid selle saab raamatuna hankida. Digitehnoloogiate instituudi kodulehel on kättesaadav APA6 eestikeelne lühikokkuvõte (PDF).

Viidete haldamise ja viitekirjete vormistamise lihtsustamiseks on teadusmaailmas kasutusel hulk spetsiaalseid programme. Magistrantidel soovitame nendest kasutada tasuta tarkvara Mendeley.