Tutvustus

Haridustehnoloogia magistriõpe käivitus Tallinna Ülikoolis 2010. aasta sügisel. Tegemist on avatud magistriõppega, kuhu on oodatud kõik bakalaureusekraadi või sellele vastava kvalifikatsiooni omandanud tudengid.

Keda ootame õppima?

Ootame õppima innovatsioonile ja uurivale lähenemisele avatud õppijaid, kes soovivad panustada IT-põhiste õpimetoodikate ja -vahendite loomisse ja uudse­ tehnoloogia rakendamisse haridusasutustes. Pakume tulevikus kaasalöömist innovatsiooniprojektide suunamisel ja tehnoloogiliselt toetatud õpikeskkonna kujundamisel ja uurimisel. Ootame ka juba varem õpetajakutse omandanuid, kes soovivad õpetada IKT-alaseid uuendusi kasutades.

Miks tulla meile õppima?


Haridustehnoloog on meeskonnatöötaja, kes tulevikus suhtleb paljude innovatiivselt mõtlevate inimestega. Haridustehnoloogidel on oma kogukond nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt, toimuvad põnevad konverentsid ning koostöö, haridustehnoloog saab olla alati IKT-uuenduste looja ja elluviija. Eriala on väga loov ning pakub mitmekesiseid võimalusi pidevaks enesearenguks. Õpingud põhinevad partnerlusel ülikoolide, koolide või teiste haridusasutuste, virtuaalsete kogukondade ning ettevõtetega. Õpingute ajal saab kaasa lüüa arendusprojektides.

Kuhu edasi?


Haridustehnoloogi õppekava lõpetanud saavad töötada üldharidus-, kõrg- või kutsekoolis, koolitusfirmas, aga ka teistes elukestvat tööpaigal õppimist toetavates asutustes. Haridustehnoloog on Euroopa Liidu raames mobiilne, tema haridus on kooskõlas teiste EL-i riikide praktikaga, võimaldades tal praktiseerida teistes Euroopa riikides. Järelkasvu vajab ka haridustehnoloogia valdkonna­ arendajate ja uurijate pere. IKT arendustööst ja teadusest huvitatud saavad­ ­jätkata õpinguid doktoriõppes.

Millal toimub õppetöö?


Õppetöös on suur rõhk iseseisval tööl, paljude kursuste läbimine on võimalik e-õppe vormis uudsetes avatud õpikeskkondades. Auditoorne õppetöö toimub tsükliõppena üle nädala nädalavahetustel.