Vastuvõtt

Vastuvõtu kohta saab lähemat infot Tallinna Ülikooli vastuvõtuinfo lehelt.

Üldinfo vastuvõtu kohta Digitehnoloogiate instituudi lehelt

Avaldusti Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia magistriõppesse on võimalik esitada infosüsteemi SAIS kaudu ning kohapeal saab lisadokumente esitada Narva mnt 25. Kohapeale ootame lisadokumente tooma neid kandidaate, kellel läbi www.sais.ee süsteemi avaldust esitades riiklikest andmebaasidest hariduse andmeid saada ei ole võimalik.

11. juuli 2016 toimub haridustehnoloogia õppekava üliõpilaskandidaatidega sisseastumiseksam.

2016 a. võtame vastu 20 tasuta kohale haridustehnoloogia õppijat.

Vastuvõtueksam

Sisseastumiseksam koosneb motivatsioonivestlusest ja oma digipädevuste tutvustamisest (saab näidata ka arvutis, mida olete teinud).

Motivatsioonikiri (1-2 lk ehk 2000 kuni 4000 tähemärki) annab ülevaate sellest, kuivõrd on sisseastuja seni puutunud kokku haridustehnoloogia valdkonnaga ning millised on tema magistriõppega seonduvad ootused. Motivatsioonikiri tuleb laadida ülesse SAIS’i keskkonda failina.

Suuline vestlus eksamikomisjoniga toimub vastavalt eksamigraafikule ja kestab 15 minutit iga sisseastuja kohta. Vestlus koosneb kolmest osast:

 1. Sisseastuja tutvustab ennast:
  • annab ülevaate oma senisest haridustehnoloogiaga/informaatikaga seonduvast tegevusest;
  • selgitab oma motivatsiooni asuda haridustehnoloogia magistriõppesse, sh kirjeldab oma valdkondlikke eelistusi ja põhjendab magistritöö esialgset teema valikut;
  • kirjeldab oma digipädevusi;
  • põhjendab oma valmisolekut kanda magistriõppega seonduvat lisakoormust.
 2. Sisseastuja demonstreerib oma oskust aru saada inglise- või saksakeelsest erialasest tekstist (lühikese erialase teksti lugemine ja tõlkimine).
 3. Sisseastuja ja eksamikomisjoni vaheline diskussioon erialaga seonduvatel teemadel.

Kutsesobivuseksam toimub eesti keeles.

Sisseastumisel arvestatavad parameetrid:

 • senine tegevus haridustehnoloogias/informaatikas;
 • sisseastuja motivatsioon ning praegusest või perspektiivsest töökohast tulenev vajadus magistriõppekava läbimiseks;
 • digipädevuste olemasolu
 • erialase võõrkeelse teksti mõistmise oskus.

Eksam toimub 11. juulil 2016 algusega kell xxx ruumis xxx. Igale kandidaadile antakse teada tema konkreetne vestluse kellaaeg e-posti teel.

Lisainfo: