Vilistlased

Magistritöö teema                 juhendaja                     vilistlane

Vanemliku järelevalve tarkvara roll lapse turvalise internetikasutamise tagamisel. Lapsevanemate nägemus Birgy Lorenz 23.01.2014 Arkadi Bojaršinov Magistritöö HT Arkadi_Bojarsinov.pdf
iTEC õpiloo “Mängu loomine” rakendamise evalveerimine Kai Pata 03.06.2013 Ingrid Maadvere Magistritöö HT ingrid_maadvere.pdf
Haridustehnoloogilise toe võimalused vaegkuuljate õpetamisel kutsekoolis Mart Laanpere 02.06.2015 Katriin Orason Magistritöö HT Katriin_Orason-Haridustehnoloogilise_toe_võimalused_vaegkuuljate_õpetamisel_kutsekoolis.pdf
Tööandjate ootused haridustehnoloogide pädevustele ja nende vastavus TLÜ haridustehnoloogia magistriõppekava õpiväljunditele Kai Pata 03.06.2013 Kaja Lattu Magistritöö HT kaja_lattu.pdf
Täiskasvanute koolitajate hinnang oma haridustehnoloogilistele pädevustele Kairit Tammets 03.06.2013 Veronika Tuul Magistritöö HT veronika_tuul.pdf
Koolitusmooduli “Õppeprotsess digiajastul” loomine ja hindamine Piret  Luik 04.06.2014 Anne Rosenberg Magistritöö HT Anne_Rosenberg.pdf
Interaktiivse sisupaketi koostamine Udutu abil: võimalused ja kitsaskohad Hans Põldoja 04.06.2014 Liina Vaimla Magistritöö HT Liina_Vaimla.pdf
Koolieelse lasteasutuse õpetaja haridustehnoloogiliste pädevuste kujunemise toetamine õpetajakoolituses TLÜ Pedagoogilise Seminari näitel Kairit Tammets 04.06.2014 Kaire Kollom Magistritöö HT Kaire_Kollom.pdf
HITSA IKT-alased koolitused lasteaiaõpetajatele ja saadud pädevuste rakendumine praktikas Kaire Kollom 02.06.2015 Eve Saare Magistritöö HT Eve_Saare-HITSA_IKT-alased_koolitused_lasteaiaõpetajatele_ja_saadud_pädevuste_rakendumine_praktikas.pdf
Veebipõhise aktiivõppe formaalõppesse integreerimise stsenaariumid Tallinna Rahumäe Põhikooli näitel Kairit Tammets 03.06.2013 Triinu Pääsik Magistritöö HT triinu_paasik.pdf
E-õppe jätkusuutlikus Sisekaitseakadeemia näitel Kai Pata 20.01.2015 Vaiko Mäe Magistritöö HT Vaiko_Mäe_-_E-õppe_jätkusuutlikus_Sisekaitseakadeemia_näitel.pdf
Digitaalse õpimapi rakendamine algklasside õppetöös Hans Põldoja 04.06.2014 Irena Sink Magistritöö HT Irena_Sink.pdf
Hinnang Eesti noorte jalgpalli monitooringule IKT arendamiseks Kristjan  Port
Hans Põldoja
02.06.2015 Elo Sepp Magistritöö HT Elo_Sepp-Hinnang_Eesti_noorte_jalgpalli_monitooringutele_IKT_arendamiseks.pdf
Digitaalsete bioloogia õppematerjalide analüüs lähtuvalt riiklikest õppekavadest ja õpetajate vajadustest Kairit Tammets 24.01.2013 Urve Jõgi Magistritöö HT urve_jogi.pdf
Innovaatiliste stsenaariumite rakendusvõimalused algkoolis VOSK kontekstis Terje Väljataga 01.06.2015 Ülle Juuse-Tumak Magistritöö HT Ülle_Juuse-Tumak-Innovaatiliste_stsenaariumite_rakenudvõimalused_algkoolis_VOSK_kontekstis.pdf
Kuulumine käsitööõpetajate virtuaalsesse praktikakogukonda – õpetajate nägemus Kairit Tammets 03.06.2013 Siret Lahemaa Magistritöö HT siret_lahemaa.pdf
Klassiõpetaja haridustehnoloogilised pädevused viie Tallinna kooli näitel Birgy Lorenz 04.06.2014 Piret Seepa Magistritöö HT Piret_Seepa.pdf
Veebipõhine abimaterjal kirjatehnika oskuste toetamisel I kooliastmes Andrus Rinde
Evelin Teiva
02.06.2015 Maris Maripu Magistritöö HT Maris_Maripu-Veebipõhine_abimaterjal_kirjatehnika_oskuste_toetamisel_I_kooliastmes.pdf
Mobiilse klassiruumi juurutamine Kuusalu Keskkooli näitel Kairit Tammets 04.06.2014 Viive Abel Magistritöö HT Viive_Abel.pdf
Facebooki kasutamine õpikogukonna toetamiseks Terje Väljataga 01.06.2015 Kristel Tereping Magistritöö HT Kristel_Tereping-Facebooki_kasutamine_õpikogukonna_toetamiseks.pdf
Õpianalüütika lahendused töökohal õppes Hans Põldoja 02.06.2015 Tuuli Perolainen Magistritöö HT Tuuli_Perolainen-Õpianalüütika_lahendused_töökohal_õppes.pdf
E-kursuse disain Naiskodukaitsele Kairit Tammets 03.06.2013 Nele Pernits Magistritöö HT nele_pernits.pdf
Veebipõhiste mudelite rakendamise mõju visuaalse kirjaoskuse arendamisele põhikooli bioloogias Tago Sarapuu 04.06.2014 Helle Kiviselg Magistritöö HT Helle_Kiviselg.pdf
E-õppe rakendamine ning seda mõjutavad tegurid Tallinna Polütehnikumi näitel Terje Väljataga 23.01.2014 Julia Kjahrenova Magistritöö HT Julia_Kjahzenova.pdf
Akadeemilise raamatukogu tulevik. Delfi uuring Priit Tammets 02.06.2015 Ruth Randoja Magistritöö HT Ruth_Randoja-Akadeemilise_raamatukogu_tulevik._Delfi_uuring.pdf
Õpetaja professionaalset arengut toetava e-Portfoolio prototüüp eDidaktikumi keskkonna näitel Kairit Tammets 03.06.2013 Siret Piir Magistritöö HT siret_piir.pdf
Õpianalüütika hajutatud õpikeskkondades Maka Eradze
Mart Laanpere
30.05.2014 Stina Arge Magistritöö HT Stina_Arge.pdf
Digitaalsed tehnoloogiad mitteformaalse õppimise toetajana noorsootöös Hans Põldoja 02.06.2015 Kadri Riis Magistritöö HT Kadri_Riis-Digitaalsed_tehnoloogiad_mitteformaalse_õppe_toetajana_noorsootöös.pdf
Tahvelarvutite lubavuste rakendamine B2 keeletaseme inglise keele e-õpikus Veronika Rogalevitš 02.06.2015 Kristi Jaason Magistritöö HT Kristi_Jaanson-Tahvelarvutite_lubavuste_rakendamine_B2_keeletaseme_inglise_keele_e-õpikus.pdf
Liitreaalsuse rakendamine üldhariduskooli õppetöös: võimalused ja kitsaskohad Birgy Lorenz 02.06.2015 Anneli Rumm Magistritöö HT Anneli_Rumm-Liitreaalsuse_rakendamine_üldhariduskooli_õppetöös-võimalused_ja_kitsaskohad.pdf
E-õppekeskkonna Moodle kasutamine kutsehariduses Järvamaa Kutsehariduskeskuse näitel Terje Väljataga 23.01.2014 Viive Karusion Magistritöö HT Viive_Karusion.pdf
Tahvelarvutite rakendusstsenaariumid Eesti koolidele Hans Põldoja 04.06.2014 Kristi Rahn Magistritöö HT Kristi_Rahn.pdf

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *